Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
+48 71 340 09 01
Adres

Wrocławska 33B/1 Długołęka
Dolnośląskie 55-095 Polska

Jakie są przepisy dot emisji hałasu do środowiska zakładu pracy? Jak ograniczać hałas przemysłowy do środowiska?

Jak przepisy uregulowały kwestię hałasu, który zakłady pracy emitują na zewnątrz? Zostało to otóż unormowane poprzez uwzględnienie typu obiektów w pobliżu, jaki jest zakres owego „pobliża” (środowiska) oraz, oczywiście, sam poziom hałasu.

Od 14 czerwca 2007 roku, kiedy to Minister Środowiska wydał odpowiednie rozporządzenie, niewiele się w tej materii zmieniło. Znajdziemy to nieznacznie zmodyfikowane rozporządzenie pod oznaczeniem Dz. U. z 2014 r., poz.112.

Tam też określone są maksymalne progi hałasu pod względem typu pobliskiego środowiska (np. inny, jeśli sąsiadujemy ze szpitalem, inny, jeśli zakład pracy znajduje się blisko osiedla).

W tym samym rozporządzeniu rozróżnia się też same obiekty emitujące hałas oraz z jakiej działalności ten hałas wynika (zakład pracy został więc potraktowany jako osobna kategoria). Dowiadujemy się też o poszczególnych okresach, jako punktach odniesienia.

Ponadto, poziom dopuszczalnego hałasu to czynnik, który powinien zostać włączony w plan zagospodarowania przestrzennego. Szczególną troską objęte zostały domy opieki, szpitale, zabudowy szpitalne oraz obiekty dedykowane dzieciom (np. przedszkola).

Są one chronione w sposób pierwszorzędny, jeśli to właśnie w ich okolicy prowadzi się działalność produkcyjną, z którą wiąże się hałas. Dobrze jest więc zapoznać się dokładnie z https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000112/O/D20140112.pdf, ponieważ państwowa kontrola stwierdzająca naruszenie przepisów przewiduje nałożenie dotkliwych kar za owo naruszenie.

Organ ochrony środowiska dokonuje bowiem pomiaru, a jego wynik to konfrontacja stanu faktycznego z obowiązującym prawem. Pociąga to za sobą wydanie decyzji, która, mówiąc w uproszczeniu, nakłania zakład pracy do dopasowania poziomu hałasu względem przepisów.

Jak ograniczać hałas przemysłowy do środowiska?

Jeśli jednak skorzystają Państwo z naszych rozwiązań izolacji akustycznej, prawdopodobieństwo wydania samej takiej decyzji spada do minimum.

Zarówno tłumiki (z przeznaczeniem dla budynków i ich ścian), jak i obudowy akustyczne (stworzone głównie z myślą o hałaśliwych maszynach) czy ekrany o tej samej funkcji (separujące od siebie spore przestrzenie), wytłumiają hałas wszystkich urządzeń, terenów i obiektów, którym zostały przypisane.

Warto jest więc – jeśli źródła hałasu w danym zakładzie i na jego terenie są różnorodne – postawić na szereg rozwiązań od REPRIN. Poziom ich skuteczności w spełnianiu swej roli jest ten sam, czyli maksymalny. Nasi patroni a jednocześnie partnerzy (EcoNoise, Ilac MRA oraz PCA) są w stanie to potwierdzić.

Ekrany akustyczne Jak ograniczać hałas przemysłowy do środowiska?
Jak ograniczać hałas przemysłowy do środowiska?
Jak ograniczać hałas przemysłowy do środowiska?
Jak ograniczać hałas przemysłowy do środowiska?

Jak ograniczać hałas przemysłowy do środowiska? - najlepiej skontaktować się z nami. Wybierzemy najlepsze rozwiązanie.