Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
+48 71 340 09 01
Adres

Wrocławska 33B/1 Długołęka
Dolnośląskie 55-095 Polska

Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne ograniczają rozprzestrzenianie się hałasu od źródła do odbiorcy.

Najczęściej stosuje się je tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania szczelnej obudowy izolacyjno-dźwiękochłonnej, lub wymagane obniżenie poziomu hałasu jest niewielkie.

Zasada działania ekranu polega na eliminowaniu fali bezpośredniej biegnącej od źródła hałasu do obiektu chronionego. Skuteczność ekranu zależy od widma ekranowanego hałasu, oraz od różnicy długości dróg fali bezpośredniej i obiegającej ekran.

Ekran akustyczny nie działa, jeśli nie tworzy tzw. cienia akustycznego. Skuteczność ekranów akustycznych zwykle nie przekracza 10 dB. Wyjątki stanowią sytuacje, w których odległości pomiędzy źródłem hałasu, ekranem i odbiornikiem są porównywalne z gabarytami ekranu.

Wykonywane są z segmentów dźwiękochłonnych przykręcanych do konstrukcji wsporczej która mocowana jest do fundamentów za pomocą kotew.

Ekrany akustyczne

Projektowanie ekranów akustycznych

Wybór odpowiednich materiałów: Wybór odpowiednich materiałów jest kluczowy dla skutecznego projektowania ekranów akustycznych. Materiały o wysokiej zdolności do absorpcji dźwięku są preferowane, ponieważ pomagają w tłumieniu hałasu. Przykłady takich materiałów to specjalne panele dźwiękochłonne, maty akustyczne, porowate materiały wypełniające. Ważne jest również, aby materiały były odporne na warunki atmosferyczne, trwałe i łatwe w utrzymaniu.

Kształt i geometria ekranów akustycznych: Kształt i geometria ekranów akustycznych mają istotny wpływ na efektywność tłumienia hałasu. Przeważnie ekrany akustyczne mają formę płaskich lub falistych paneli ustawionych w taki sposób, aby blokować prostą linię propagacji dźwięku. Faliste ekrany akustyczne są często bardziej skuteczne, ponieważ zmniejszają odbicia dźwięku i rozpraszają go w różnych kierunkach.

Modelowanie i symulacje akustyczne: Modelowanie i symulacje akustyczne są ważnymi narzędziami w projektowaniu ekranów akustycznych. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania można przewidzieć, jak dany projekt ekranu akustycznego wpłynie na tłumienie hałasu i propagację dźwięku w otoczeniu. Symulacje pozwalają na optymalizację kształtu, geometrii i materiałów użytych w ekranie, co prowadzi do lepszych rezultatów.

Integracja ekranów akustycznych z otoczeniem: Ważnym aspektem projektowania ekranów akustycznych jest ich integracja z otoczeniem. Odpowiednie umiejscowienie ekranów, ich odległość od źródła hałasu i otaczających obiektów, a także uwzględnienie warunków terenowych i infrastrukturalnych są istotne dla skuteczności ekranów akustycznych. Projektanci muszą uwzględnić również inne czynniki, takie jak przepływ powietrza, bezpieczeństwo, estetykę i wymogi prawne.

Przy projektowaniu ekranów akustycznych konieczne jest holistyczne podejście, uwzględniające materiały, kształt, modele symulacyjne oraz integrację z otoczeniem. To pozwala na stworzenie efektywnych rozwiązań tłumiących hałas i poprawiających jakość życia w obszarach narażonych na wysoki poziom dźwięku.

Rodzaje ekranów akustycznych

Ekran akustyczny pasywny:

Ekran akustyczny pasywny to najbardziej powszechny typ ekranu akustycznego. Jest on zaprojektowany do tłumienia hałasu poprzez absorpcję, odbicie i rozpraszanie dźwięku. Składa się z materiałów o odpowiednich właściwościach akustycznych, takich jak panele dźwiękochłonne, które absorbują energię dźwięku, oraz elementy o nieregularnej geometrii, które rozpraszają fale dźwiękowe w różnych kierunkach. Ekran akustyczny pasywny działa na zasadzie redukcji hałasu bez wykorzystywania aktywnych technologii.

Ekran akustyczny aktywny:

Ekran akustyczny aktywny to zaawansowany technologicznie typ ekranu, który wykorzystuje aktywne elementy do redukcji hałasu. Składa się z mikrofonów, wzmacniaczy i głośników. Mikrofony rejestrują dźwięk z otoczenia, a następnie wzmacniacze i głośniki generują przeciwną fazowo falę dźwiękową, która niweluje lub tłumi dźwięk zewnętrzny. Ekran akustyczny aktywny jest bardziej efektywny niż pasywny w przypadku redukcji hałasu o różnych częstotliwościach i może być regulowany w czasie rzeczywistym.

Ekran akustyczny półaktywny:

Ekran akustyczny półaktywny to połączenie cech ekranu pasywnego i aktywnego. Składa się zarówno z elementów pasywnych, które absorbuje i rozpraszają dźwięk, jak i aktywnych, które mogą generować fale dźwiękowe w celu redukcji hałasu. Ekran akustyczny półaktywny może wykorzystywać zarówno pasywne materiały o wysokiej zdolności do absorpcji dźwięku, jak i aktywne elementy do tworzenia fal przeciwnych, aby zniwelować hałas zewnętrzny. Jest to kompromisowe rozwiązanie, które oferuje wydajne tłumienie hałasu.

Wybór odpowiedniego typu ekranu akustycznego zależy od indywidualnych wymagań, budżetu i specyfiki danego projektu. Ekran akustyczny pasywny jest popularnym i kosztowo efektywnym rozwiązaniem, podczas gdy ekran akustyczny aktywny i półaktywny oferują zaawansowane technologie redukcji hałasu, ale są bardziej kosztowne w implementacji.

Montaż i konserwacja ekranów akustycznych

Wybór odpowiedniego miejsca montażu: Wybór odpowiedniego miejsca montażu ekranów akustycznych jest kluczowy dla ich skuteczności. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak odległość od źródła hałasu, topografia terenu, warunki atmosferyczne, lokalne przepisy i regulacje. Ekran akustyczny powinien być umieszczony w miejscu, które zapewnia najlepsze tłumienie hałasu i minimalizuje jego rozprzestrzenianie się w okolicznych obszarach.

Techniki montażu ekranów akustycznych: Istnieje kilka technik montażu ekranów akustycznych. Najczęściej stosowane to montaż na podstawach betonowych lub stalowych, montaż na murze lub ścianie budynku oraz montaż wolnostojący. Podczas montażu ważne jest, aby zapewnić stabilność i trwałość ekranu akustycznego, a także minimalizować wszelkie potencjalne wibracje czy wycieki dźwięku wokół ekranu. Niektóre techniki montażu wymagają profesjonalnego sprzętu i specjalistycznej wiedzy.

Konserwacja i utrzymanie ekranów akustycznych: Regularna konserwacja i utrzymanie ekranów akustycznych są istotne dla ich długotrwałej skuteczności. Należy regularnie sprawdzać stan ekranu, w tym stan materiałów, elementów mocujących, uszczelnień i powłok ochronnych. Konieczne może być czyszczenie ekranu w celu usunięcia nagromadzonego brudu, kurzu, liści i innych zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jego właściwości akustyczne. W przypadku uszkodzeń lub zużycia materiałów, konieczne może być naprawa lub wymiana odpowiednich elementów.

Regularne inspekcje i konserwacja ekranów akustycznych pomagają utrzymać ich skuteczność w tłumieniu hałasu oraz zapewniają długotrwałą ochronę przed hałasem. W przypadku jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą w dziedzinie akustyki lub ekranów akustycznych.