Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
+48 71 340 09 01
Adres

Wrocławska 33B/1 Długołęka
Dolnośląskie 55-095 Polska

Pomiary i analizy akustyczne

Przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego i zaawansowanego oprogramowania komputerowego SoundPlan 7.2 wykonujemy pomiary i analizy akustyczne w postaci:

 

 • Pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, pochodzącego od instalacji i urządzeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2008 r. – Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206 z 2008 r., poz. 1291).
 • Pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. – Załącznik nr 2 (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392),a także PN-ISO 1996-1:2006 oraz PN-ISO 1996-2:1999+Ap1 2002).
 • Pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02.
 • Pomiary hałasu z maszyn i urządzeń – pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:1999 oraz PN-EN ISO 3744:1999.
 • Pomiary natężenia ruchu pojazdów wraz z prędkościami i rozkładem czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów
 • Pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.), kabin, obudów maszyn;
 • Pomiary czasu pogłosu;
 • Pomiary hałasu impulsowego, charakteryzowanego przez równoważny poziom dźwięku.
 • Wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów PN-ISO 10847:2002
 • Analizy akustyczne rozkładu i zasięgu hałasu emitowanego przez pojedyncze urządzenia i całe zakłady przemysłowe do środowiska
 • Przestrzenne modelowanie i prognozowanie propagacji hałasu z obiektów przed etapem budowy bądź zmianie technologii produkcji.
 • Symulacje rozkładu pól akustycznych zasięgu izolinii hałasu od obiektów przemysłowych oraz arterii drogowych.
 • Wytyczne do projektowania zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych, tłumików oraz innych barier hałasowych ze wskazaniem odpowiednich parametrów takich jak:, wysokość, lokalizacja, pochłanialność, izolacyjność itp.
 • Analizy wyników pomiarów, czyli wyznaczenie dominujących źródeł oddziaływania akustycznego oraz określenie poziomu zagrożenia przez przyrównanie do wartości dopuszczalnych propozycje etapów projektów dot. ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu od procesów generowanych przez zakładu przemysłowe lub całych linii technologicznych, również znajdujących się w pomieszczeniach kubaturowych.
Pomiary i analizy akustyczne - dostarczymy dokładnie informacje na temat natężenie dźwięku w twoim otoczeniu.
Pomiary akustyczne
Pomiary i analizy akustyczne

Pomiary i analizy akustyczne - galeria